İsa’yı çarmıha geren dört askerden biri Laz!

Heyamola Yayınları tarafından yayınlanan Araştırmacı İrfan Ç. Aleksiva’nın “Laz Halk İnançları ve Mitolojisi” adlı kitabında Hz. İsa’yı çarmıha geren askerlerden birinin Laz olduğu ve İsa’nın üzerindeki elbiselerden bir parçayı Lazistan’a götürdüğü öne sürülüyor.

Hz. İsa’nın eşyalarını paylaştılar. Bu olay MS. 30 ya da 33’te meydana gelmiş. Bu sırada Lazların Krallığı Lazica Roma egemenliğindeydi. Kitapta; MS 79’da Colchis’e gelen Arrian, Roma İmparatoru Hadrianus’un vasalı olarak Lazica kralı ve Kral Malaseus’dan da bahsetmektedir.

Hz. İsa’nın çarmıha gerilmesi sonrası İncil’de (Matta) geçen olay şöyle:

“Askerler İsa’yı çarmıha gerdikten sonra giysilerini alıp her birine birer pay düşecek biçimde dört parçaya böldüler. Mintanını da aldılar. Mintan boydan boya tek parça dikişsiz bir dokumaydı. Birbirlerine, ‘Bunu yırtmayalım’ dediler, ‘Kime düşecek diye kura çekelim.’ Bu olay, şu Kutsal Yazı yerine gelsin diye oldu: ‘Giysilerimi aralarında paylaştılar, Elbisem üzerine kura çektiler.’ Bunları askerler yaptı. (Mat.27:32-44; Mar.15:21-32; Luk.23:26-43)”

Yazar iddiasını 1224 yılında kaleme alınan Süryani Patrik Mihail’in Vakayinamesi’ne dayandırıyor!

“Aziz Ephrem’e göre, askerler İsa’nın dikişsiz entarisini parçalamamak için aralarında kura çektikleri vakit, kura Longianus (Longin) taburunun bir neferine isabet etmiş. Adam onu Galatie’da kendi memleketi olan Mochson şehrine götürmüş olup, bugün de yüceltilmektedir. Aslen Laz olan diğer bir asker, İsa’nın elbiselerinden kendisine düşen kısmı, kendi yurdu olan Egerlilerin başkenti Pud şehrine götürerek bir cam kavanozun içine koymuştur. Kavanoz bugün kilisede asılı bulunuyorsa da kimse onunla alakadar olmuyor” Bu Vakayiname’de bahsi geçen Pud şehrin günümüzdeki Poti olduğu ileri sürülerek, İncil’de bahsi geçen, İsa’yı çarmıha geren ve onun elbiselerini bölüşen dört Roma askerinden biri Potili bir Laz olduğu iddia ediliyor.

Paganizmden Hristiyanlığa  oradan da İslam’a

Kitapta ayrıca, Lazlar özelinde Türkiye’nin Kuzey Doğusundaki halk inanışlarını ve mitolojik bir takım anlatı ve olguları, bunlara bağlı ritüel ve törenimsi uygulamaları ele alınmaktadır. Günümüze ulaşmış kaynaklardan ve söylencelerden hareketle, bölgenin ve özellikle Laz halkının günümüze değin dini geçmişine ve bunların hâlihazıra yansımalarına dair de bazı mevzular tartışıldığı, paganizmden Hristiyanlığa ve oradan İslam’a değin süreçler tartışılarak Laz halk inançlarının muhtemel kaynaklarına da değiniliyor.

YORUM YAP

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin