Yenilikçi girişimlerin istatistikleri açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2016 yılı yenilik araştırması istatistiklerini açıkladı.

TÜİK verilerine göre; çalışan sayısı 10 ve daha fazla olan girişimlerin yüzde 61,5’i 2014-2016 yıllarını kapsayan üç yıllık dönemde yenilik faaliyetinde bulundu. Çalışan sayısı 10-49 olan girişimlerin yüzde 60,4’ü, 50-249 çalışanı olan girişimlerin yüzde 65’i, 250 ve daha fazla çalışanı olan girişimlerin ise yüzde 70,4’ü yenilik faaliyetinde bulundu. Sanayi sektöründe yenilikçi girişimlerin oranı yüzde 64,5 iken; hizmet sektöründe bu oran yüzde 57,7 oldu.

Girişimlerin yüzde 47,3’ü ürün ve/veya süreç yeniliği faaliyetinde bulundu
Girişimlerin yüzde 47,3’ü 2014-2016 yıllarını kapsayan üç yıllık dönemde ürün ve/veya süreç yeniliği faaliyetinde (sonuçsuz kalan ve devam eden faaliyetler dahil) bulundu. Bu kapsamda girişimlerin yüzde 31,8’i ürün yeniliği, yüzde 34’ü ise süreç yeniliği gerçekleştirdi.

Girişimlerin yüzde 50,8’i organizasyon ve/veya pazarlama yeniliği faaliyetinde bulundu

Girişimlerin yüzde 50,8’i 2014-2016 yıllarını kapsayan üç yıllık dönemde organizasyon ve/veya pazarlama yeniliği faaliyetinde bulundu. Bu kapsamda girişimlerin yüzde 34’ü organizasyon yeniliği, yüzde 42’si ise pazarlama yeniliği gerçekleştirdi.

Girişimlerin yüzde 27,6’sı finansal destek aldı

Ürün ve/veya süreç yeniliği faaliyeti gerçekleştiren (sonuçsuz kalan ve devam eden faaliyetler dahil) girişimlerin 2014-2016 yıllarını kapsayan üç yıllık dönemde yüzde 27,6’sı finansal destek aldı. Finansal destek alan girişimlerin yüzde 94,3’üne merkezi kamu kurum/kuruluşları tarafından finansal destek verilirken, yüzde 12,6’sına yerel veya bölgesel kamu kuruluşları, yüzde 2,8’ine ise Avrupa Birliği kurumları destek verdi.

Ürün ve/veya süreç yeniliği faaliyetinde işbirliği oranı yüzde 23 oldu

Ürün ve/veya süreç yeniliği faaliyeti gerçekleştiren (sonuçsuz kalan ve devam eden faaliyetler dahil) girişimlerin 2014-2016 yıllarını kapsayan üç yıllık dönemde yüzde 23’ü diğer girişim veya kuruluşlar ile işbirliği yaptı. İşbirliğinde bulunan girişimler en fazla yüzde 88,2 ile dahil oldukları gruptaki diğer girişimler ile işbirliğinde bulundu. İşbirliği yapılan kişi ve kuruluşların ülkeleri dikkate alındığında yüzde 97’si yurtiçinden, yüzde 35’i Avrupa ülkeleri ve yüzde 28,4’ü diğer ülkelerdendi.

Organizasyon yeniliği en çok iş sorumlulukları ve karar alma sürecinde yapıldı

Girişimlerin yüzde 34’ü 2014-2016 yıllarını kapsayan üç yıllık dönemde organizasyon yeniliği yaptı. En çok tercih edilen organizasyon yeniliği yüzde 79,5 ile iş sorumlulukları ve karar alma sürecinde yeni yöntemlerin kullanılması oldu. Bunu yüzde 70,5 ile organizasyon süreci için yeni iş yöntemlerinin ortaya konulması ve yüzde 29,2 ile diğer girişimler veya kamu kuruluşları ile işbirliği, ortaklık, taşeronluk vb. yollarla yeni yöntemler kullanılması takip etti.

Pazarlama yeniliği en çok ürün ve hizmetlerin fiyatlandırmasında yapıldı

Girişimlerin yüzde 42’si 2014-2016 yıllarını kapsayan üç yıllık dönemde pazarlama yeniliği yaptı. En çok uygulanan pazarlama yeniliği yüzde 63,7 ile ürün ve hizmetlerin fiyatlandırmasında yapıldı. Bunu yüzde 57,7 ile ürün tasarımı veya ambalajının estetiğinde önemli değişiklik yapılması, yüzde 57 ile ürün tanıtımı için yeni ortam veya reklam tekniklerinin kullanılması ve yüzde 49,9 ile yeni bir satış veya dağıtım yönteminin uygulanması takip etti.

Girişimler zorlayıcı bir neden olmadığı için yenilik yapmadı

Girişimlerin yüzde 38,5’i 2014-2016 yıllarını kapsayan üç yıllık dönemde yenilik faaliyetinde bulunmadı. Yenilik faaliyetinde bulunmayan girişimlerin yüzde 82,2’si yenilik yapmaya zorlayan bir neden olmadığını belirtirken, yüzde 17,8’i ise yenilik faaliyetini engelleyen faktörlerin fazlalığını en önemli neden olarak gösterdi.

YORUM YAP

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin