Vergi Kanunları Kanun Tasarısı TBMM’de

Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı, TBMM’ye geldi.

Tasarıda yatırım, üretim ve istihdamın, AR-GE, yenilik ve tasarım faaliyetlerinin teşvik edilmesinin, amatör sporların desteklenmesinin, vergi tabanının genişletilmesinin, ihtilafların ve belirsizliklerin giderilmesinin, iş yapma kolaylıklarının arttırılmasının, ekonomik canlılığın ve tasarrufların arttırılmasının, kamu taşınmazlarının değerlendirilmesinin, enerji verimliliğinin ve enerjide tasarruf sağlayıcı yatırımların teşvik edilmesinin, koruma ve bakım altındaki çocukların istihdamının iyileştirilmesi yönünde düzenlemeler yapıldığı ifade edildi. Yatırım ve üretimin teşviki amacıyla 2018-2019 yıllarında imalat sanayi, AR-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerine yönelik makine ve teçhizat alımında KDV istisnası ve amortisman uygulama süresinin kısaltmasının amaçlandığı belirtildi. Asgari ücretin yıl boyunca vergi dilimi değişikliklerinden etkilenmemesini sağlayacak kalıcı düzenleme yapılacağı bildirildi.

Sermaye şirketlerinde işe başlanılan dönemi takip eden hesap dönemi sonuna kadar yurt dışından sermaye olarak kullanılan, ancak kullanılmayan veya yatırım teşvik belgesinde öngörülen harcamalarda sarf edilen yabancı paraların değerleme nedeniyle vergiye tabi tutulmasının önlenmesinin amaçlandığı belirtildi. 2020 yılı sonuna kadar yeni işe alımlarda Damga Vergisi, Gelir Vergisi Stopajı, Sigorta Prim desteği ile ücret desteği sağlanacağı kaydedildi. Spor kulüpleri tarafından sporculara ödenen ücret üzerinden kesilen Gelir Vergisi’nin amatör spor faaliyetlerinde kullanılması yönünde düzenleme yapılacağı ifade edildi. Vergi tabanının genişletilmesi amacıyla Elektrikli Motorlu Taşıtlar, Motorlu Taşıtlar Vergisi, akaryakıt olarak kullanabilen bazı malların ÖTV kapsamına alındığı belirtildi. Arabuluculuk müessesesinde alınacak harç tutarının da netleştirildiği ifade edildi.

Gıda ve ilaç gibi son kullanma tarihi geçen ve imha edilmesi gereken mallar için emsal bedel tespitinin kolaylaştırılmasına yönelik düzenleme yapıldığı belirtildi. Tasarıda, ekonomik canlılığın ve tasarrufların arttırılması amacıyla Konut Hesabı Sistemi’ne işlerlik kazandırılması, Bireysel Emeklilik Sistemi’nin etkinliğinin arttırılması, yeni araç alım teşvikine yönelik düzenlemeler yapıldığı kaydedildi.

Akkuyu Nükleer Enerji Santrali ile Japonya ve Türkiye arasında akdedilen işbirliği zaptı kapsamında yapılacak nükleer enerji yatırımlarında devlet teşvik ve desteklerinden yararlandırılmasının planlandığı belirtildi.

YORUM YAP

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin