Testisini kaybeden hastaya 45 bin lira tazminat

0

Muayene için gittiği hastanede doktor hatası sebebiyle sol testisini kaybettiğini öne süren vatandaş, 10 yıl süren hukuk mücadelesini kazandı. Mahkemenin verdiği 45 bin liralık tazminat kararı Danıştay tarafından da onaylandı.

Kırıkkale’de, 2007 yılında gittiği bir kamu hastanesinde yaptırdığı muayenede doktor hatası sonucu sol testisini kaybeden vatandaş, hizmet kusuru bulunduğu gerekçesiyle Sağlık Bakanlığı aleyhine tazminat davası açtı. Kırıkkale İdare Mahkemesi’nde görülen davada konuşan hasta, 783 lira maddi, 45 bin lira manevi zararının meydana geldiğini öne sürdü. Olay günü testisinin sol yumurtasında meydana gelen şiddetli ağrı neticesinde hastanenin acil servisine götürüldüğünü, ultrasona gönderilmeden röntgeninin çekilmesi ile yetinildiğini belirten davacı, maddi zararının Hacettepe Üniversitesi’ne tedavi için yatırılan miktar olduğu, yanlış teşhis sonucu mağdur olduğu ve hizmet kusurunun işlendiğini iddia etti.
Kırıkkale İdare Mahkemesi, ilk olarak maddi tazminat talebinin kabulü, manevi tazminat talebinin ise bir kısmını reddetti. Kararın davacı tarafından temyiz edilmesiyle devreye giren Danıştay 15. Dairesi, 2014 yılında manevi tazminatın kısmen reddi yönündeki kararı bozarak diğer kısımları onadı.

Danıştay’ın bozma kararına uyan Kırıkkale İdare Mahkemesi, daha önce onanan 5 bin lira manevi tazminata ek olarak 40 bin lira manevi tazminata daha hükmedilerek toplamda 45 bin TL manevi tazminat talebinin kabulüne hükmetti. Yeniden temyiz edilen kararda son sözü Danıştay 15. Dairesi söyledi. Dosyadaki belgeler ile temyiz dilekçesindeki iddiaların incelenmesinden, temyiz istemine konu kararın hukuka ve usule uygun olduğuna hükmeden Danıştay 15. Dairesi, kararın bozulmasını gerektirecek yasal bir sebebin bulunmadığına dikkat çekti. Kararda, şu ifadelere yer verildi: ” Mahkemece, bozma kararından önce verilen kararda kabul edilen kısım üzerinden vekaletin hesaplandığı, bu kararın Dairemizce kısmen onanması ve kısmen bozulması üzerine bozma kararına uyularak verilen yeni kararda, önceki kararında hükmedilen tazminat miktarının da nisbi vekalet ücreti hesaplamasına dahil edilerek yeniden vekalet ücretinin hesaplandığı görülmüştür. Mükerrer ödemeye yol açılmamak üzere anılan vekalet ücreti hesaplaması yerindedir. Açıklanan nedenlerle; temyiz isteminin reddine,Kırıkkale İdare Mahkemesi’nin kararının oy birliği ile karar verilmiştir.”

YORUM YAP

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin