STEM mesleklerinde cinsiyet ayrımcılık daha yaygın

Yeni bir Pew araştırması kadınların STEM (Bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik) mesleklerinde diğer mesleklere oranla daha yoğun bir cinsiyet ayrımcılığına maruz kaldığını gösteriyor.

Pew Araştırma Merkezinin yeni bir raporuna göre STEM (Bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik) mesleklerinde çalışan kadınlar cinsiyetleri dolayısıyla göre başka mesleklerdeki kadınlara göre daha yüksek oranda ayrımcılığa maruz kalıyorlar.

STEM işlerinde çalışan kadınların yarısı cinsiyetleri dolayısıyla ayrımcılığa maruz kaldığını rapor ederken aynı oran STEM dışı işlerde yüzde 41. STEM işlerinde çalışan erkeklerin cinsiyetleri dolayısıyla ayrımcılığa uğrama şikayetlerinin oranı ise yüzde 19.

Ayrımcılık mesleki yeterliliğe sahip değilmiş gibi muamele görmek (yüzde 29) erkek meslektaşlarından daha az kazanmak (yüzde 29) sürekli küçük saygısızlıklara maruz kalmak (yüzde 20) ve kıdemli yöneticilerden aynı görevdeki erkeklere oranla daha az destek görmek (yüzde 18) gibi pek çok biçimde deneyimleniyor.

STEM işlerinde çalışan kadınların önemli bir bölümü (yüzde 55) kadın çalışanların sayıca daha fazla olduğu, ya da erkeklerle aşağı yukarı aynı oranda olduğu (yüzde 25) işyerlerinde çalışıyor. Bu işyerlerinde durum göreceli olarak daha iyi. Ancak erkeklerin işleri çoğunluğunu oluşturduğu işyerlerinde (yüzde 19) çalışan kadınların yüzde 78’i en az bir tür ayrımcılığa uğradığını bildiriyor. Bu kadınların yüzde 79’u işyerinde saygı görmek için kendilerini ispatlamaları gerektiğini düşünürken yüzde 48’i kadın olmanın işlerinde başarılı olmayı güçleştirdiğini düşünüyor.

STEM işleri arasında bilgisayarla ilgili işlerde (yazılım geliştiriciliği, programcılık, bilgisayar bilimcilik) kadınlara karşı ayrımcılık özellikle yaygın. Bu işlerde çalışanların yaklaşık dörtte üçü (yüzde 74) cinsiyetleri nedeniyle ayrımcılığa uğradığını düşünüyor. (Aynı oran erkeklerde yüzde 16). Benzer biçimde kadınların yüzde 43’ü terfi olanaklarından eşit biçimde yararlandıklarını düşünürken erkeklerde bu oran yüzde 77.

Bir diğer dikkat çekici husus, 1990’dan bu yana bilgisayarla ilgili işlerde yaşanan patlamadan kadınların daha az pay alıyor olması. Bu işlerde çalışanların oranı 1990’dan bu yana yüzde 338 artarken, kadınların toplam payı yüzde 7 azalmış.

YORUM YAP

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin