Kısır erkeklerde kanser riski daha fazla

Standford Hastanesi Erkek Kısırlığı Bölümü’nde gerçekleştirilen araştırmanın sonuçlarına göre kısır erkeklerde kanser riski daha fazla. 

Araştırma kapsamında yaş ortalaması 35,7 olan 2 bin 238 erkek takip edildi. Araştırmacılar bu erkekleri yaklaşık yedi yıl takip ettiler. Kısır erkeklerin 29’unda ortalama 5,8 yıl sonra kanser gelişti. Eğer kanser oranı genel popülasyonla benzer olsaydı sadece 16,7’sında kanser gelişirdi. Oysa kısır erkeklerde kanser gelişme olasılığı 1,7 kat daha fazla oldu.
Daha ileri analizler azospermik erkeklerin genel popülasyona göre üç misli daha fazla kanser tanısı aldıklarını gösterdi. Ayrıca 30 yaşından önce azospermik olan bir erkekte kanser gelişme riski genel popülasyona göre sekiz kat fazla olarak belirlendi.

Daha önceki araştırmalar kısır erkeklerde testis kanseri oranının arttığını ortaya koyarken, azospermik erkeklerde beyin,prostat ve melanom gibi farklı kanser türleri de görülüyor.
Op. Dr Betül Görgen, azospermi tanısı konmuş erkekler ilerleyen yıllarda kanser taramaları konusunda daha özenli olması gerektiğini dile getirerek, “İnsan genomunda bulunan genlerden yaklaşık dörtte biri üreme konusuyla ilgilidir. Bu nedenle kabaca üreme kapasitesi o kişinin genetik sağlığının da bir ölçümüdür.” dedi.

YORUM YAP

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin