İşyeri Hekimliğinde kullanılan testler

İşyeri hekimliği

İşyeri hekimliği – 1

Genel sağlık değerlendirmesi testleri, maruziyete ait nonspesifik testler, maruz kalınan ajan veya metabolitlerine ait testler, genetik veya alerji testleri ve Kromozomal değişikliklere bağlı testlerdir.

 • Etkili Faktörler: İşyerinin durumu ve kişinin maruziyeti, maruz kalma süresi, işyerinde ve çevredeki toksik ajanların bilinmesi ve gereken ölçümlerin yapılmış olması gereklidir. İşyerinin durumunu belirtir risk analizi mutlaka yapılmış olmalıdır.
 • Bu durumda; Teknik koruyucu önlemler, organizasyonel koruyucu önlemler (örneğin, maruziyet sürelerinin sınırlanması), daha düşük düzeylerde maruziyet içeren bölümlere geçiş ve uygun kişisel koruyucu donanım ve daha sık izlem muayeneleri uygulanır
 • Birçok işyerinde bazı kronik hastalığı olan kişilerin çalıştırılması hem ILO (Uluslararası Çalışma Örgütü) hem de Çalışma bakanlığının çıkardığı yönetmenlik ve genelgelerle yasaktır.
 • Arsenik ve Kurşun gibi ağır metallerin kullanıldığı bir işyerinde Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı olanlar, Kronik Karaciğer Hastalığı olanlar veya Diyabetli olanların çalışması sakıncalıdır. Hatta mide ülseri olanların vardiyalı işlerde çalıştırılması sakıncalıdır.
 • 6331 sayılı iş güvenliği kanunun amacı; işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenlemektir.
 • Bu amaçla çalışanların maruz kaldıkları çevresel faktörlerin personelde yarattıkları hasarı kontrol etmek için düzenli aralıklarla testler yapılmalıdır.
 • Ülkemiz 161 sayılı ILO sözleşmesini imzalamış olup söz konusu sözleşmede temel iş sağlığı tetkiklerinin işyerinde verilmesi tavsiye edilmektedir. Bunun üzerine T.C. Sağlık Bakanlığı 29.04.2016 da Gezici İş sağlığı ve Güvenliği Genelgesini yayınlamış ve bu hizmetin ruhsatlandırılması gerektiğini belirtmiştir. Şu anda gezici sağlık hizmetleri Sağlık Bakanlığından alınan çalışma ruhsatları ile yapılabilmektedir. Akciğer Grafisi, Odyometri, Solunum Fonksiyon Testi, EKG, Göz Muayenesi ve Kan, İdrar ve Gaita tetkiklerinin yapıldığı gerekli tüm testleri kapsar.
 • Bu testler PA Akciğer Grafisi, Odyometri (işitme Testi), Solunum Fonksiyon Testi, EKG, Göz Muayenesi ve Laboratuar hizmetleridir.
 • Akciğer Grafisi; tehlike ve maruziyet sınıfına göre periyodik olarak yapılmalıdır. Maruz kalınan faktörlere göre yapılma sıklığını işyeri hekimleri belirler. Akciğer havadan solunan partiküllerin birincil hedef organıdır ve sektörel olarak birçok mesleki akciğer hastalığı mevcuttur. Tüberküloz gibi bulaşıcı Akciğer Hastalığından, son yıllarda çok sık görülen ve kot taşlamada çalışanlarda sık sık izlediğimiz silikozis, pamuk sektöründe çalışanlarda görülen bisinozis, Asbest söküm ve asbestli imalathanelerde çalışanlarda görülen asbestozis, kömür işçilerinde görülen kömür işçisi pnömokonyozu gibi birçok hastalık meslek hastalığıdır.
 • İşitme kaybı en önemli meslek hastalıklarından biridir. Odyometri, işe girişlerde ve özellikle gürültüye maruz kalınan süreçte işitme kayıplarının tespiti ve erken korunma tedbirlerinin alınması için yıllık periyotta yapılması gerekli testtir. Gürültüye maruz kalan çalışanlarda ortaya çıkan sağlık sorunları “işitmeyle ilgili sağlık sorunları” ve “işitmeyle ilgili olmayan sağlık sorunları” olmak üzere ikiye ayrılır. Gürültü, işitme organlarına, kişi gündelik yaşamında fark etmese bile, zarar vermektedir. Bu zararı odiyometri testi ile tespit etmek mümkündür. Böylece maruziyete bağlı işitme kaybının önüne geçilmiş olur. İşitme testinde bu belirtiler ortaya çıkan kişi gürültüye maruz kalmayı sürdürürse bir süre sonra günlük yaşamında da işitme kaybını fark edecek duruma gelecektir.
 • Solunum Fonksiyon Testi (Spirometri): Bu test akciğerlerinize giren ve çıkan hava miktarını istirahatte, zorlu nefes alıp verme sırasında ölçerek aynı yaşta, cinste, boyda kişilerden elde edilen değerlerle karşılaştırır. Solunum yollarında darlık olduğunda giren ve özellikle çıkan hava hızı azalır. Aynı akciğer grafisinde olduğu gibi çevrede bulunan partiküllerin solunmasıyla oluşan meslek hastalıklarının tespitinde en önemli testlerden birisidir. Ayrıca solunum fonksiyon testinde Astım, Bronşit, KOAH gibi akciğer hastalıklarının tanısında çok değerlidir. Kişilerde, sigaraya bağlı akciğerdeki etkilerin görülmesinde önemli bir testtir.
 • EKG, çalışanlarda yapılması gerekli ve kalbin fonksiyonunu, kalp damarlarında daralma, tıkanıklık olup olmadığını gösteren önemli bir testtir. Özellikle işe girişlerde ve periyodik olarak, araç kullananlarda, aşırı efor harcayanlarda, yüksekte çalışanlarda mutlaka yapılması gereklidir. Ayrıca stresli işlerde çalışan ofis personelinin de yaptırmasında fayda vardır.
 • Göz Muayenesi de çalışanlarda özellikle ekranlı araç kullananlarda, ofis personelinde, fabrika içinde cihaz başında çalışanlarda, Fork-Lift gibi fabrika içi araç kullananlarda yapılmalıdır.
 • İşyeri Hekimliğinde gerekli Laboratuvar testleri başlı başına bir konu olup başka bir yazıda değerlendirilecektir.

Bütün çalışanların Sağlıklı ve Güvenli ortamda çalışması, çalışırken işinden dolayı herhangi bir hastalığa yakalanmaması, iş kazalarından korunması en büyük hedef olmalıdır.

1 Yorum

 1. Tahir Bey;
  Merhaba
  Bu güzel yazılarıniz için teşekkür ederiz bizlerı bilgilendirdiğiniz için sagolun.
  Biz çalişanlar olarak çalişma ortamlarının nekadar sağlığa uygun olup olmadiğini sizlerın yazılarını okudukdan sonra dahada net bir şekılde görmüş oluyoruz.İş yerlerımizede sizlerın tavsıyelerını sunuyoruz.
  Bunun için bizlere ön ayak oldunuz haklarımızı ve hastalıklardan korunma şekıllerıni bir dokdordan okuyup öğrenmek bilgı sahıbi olmak bizlere mutluluk verıyor sağolun varolun.

YORUM YAP

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin