Gerilim tipi baş ağrısı nedir? Nasıl tedavi edilir?

Gerilim tipi baş ağrısı nedir

Baş ağrılarına ait bulgular insanlık tarihi kadar eskidir. Prehistorik döneme ait kazılarda bulunan kafataslarında bile trepanasyon (tedavi amaçlı kafayı delme) izlerine rastlanmaktadır

MÖ 3000 yılına ait Sümer epik şiirinde:
Hayır, der hasta göz / Gözüm hastaydı ama.
Hastalıklı değil baş / Başım ağrır ama.

ifadeleriyle gözün de işin içine girdiği baş ağrısından bahsedilir.

Ortaçağda İbni Sina ile özdeşleşen İslam tıbbında çok önemli gelişmeler sağlanmıştır. Baş ağrılarında kafayı delme yerine koterizasyon (dağlama) yapıldığı 15.YY tasvirlerinde görülmektedir.

Günümüz modern tıbbında benzer tedavilerin kronik, ilaca cevapsız baş ağrılarında, belli sinir lokalizasyonlarına yapılan uygulamalar, ameliyatlar biçiminde halen devam etmesi de ironik bir durumdur.

Gerilim Tipi Baş Ağrısı Nedir? nasıl tedavi edilir?
Gerilim tipi baş ağrısı, baş ağrıları içinde en sık görülen tiptir. Çevresel faktörlerin değişmesi, aşırı sorumluluk yüklenme, düş kırıklıkları, ailesel ve ekonomik sorunlar gibi insan yaşamındaki önemli değişiklikler sonucu yüz, baş ve boyun kaslarının sürekli gerilmesi ile ortaya çıkan şiddetli baş ağrısıdır. Baştaki veya boyundaki kasların kasılması stres veya huzursuzluk, uzun süre aynı pozisyonda oturma, trafik kazası gibi bir darbeye veya depresyona bağlı olabilir.

Çoğu kez hasta kendi kendisine migren tanısı koyar. Oysa hem mekanizma hem de tedavi yönünden gerilim baş ağrısı migrenden çok farklı bir biçimde ele alınmaktadır. Migrenli hastalar kuytu sessiz bir yer ararken gerilim baş ağrısından yakınan hastalar tam tersi gezmek dolaşmak isterler. Gerilim baş ağrısı migrenin aksine tek bir bölgeyi tutmaz. Daha yaygın bir seyir gösterir. Gün ilerledikçe şiddetlenir. Saatler boyunca sürer gider. Migrende ağrı öncesinde görülebilen görme bozukluğu ve diğer belirtiler gerilim baş ağrısında yoktur. Gerilim baş ağrısında baş, boyun ve omuz bölgesi kaslarında basınç uygulamakla yansıyan ağrının ortaya çıkmasına neden olan tetikleyici noktaların (trigger points) ortaya çıkması önemli bir bulgudur. Gerilim baş ağrısının en önemli özelliği genellikle boyun böl­gesinden başlayarak tepeye doğru yükselmesi ve sıkıştırıcı bir ağrı şeklinde seyretmesidir. Hastalar çoğu kez bu durumu başın cendereye alınmış gibi sıkıştırılması şeklinde nite­lendirirler. Baş ağrısı; gereğinden az ya da fazla uyuma, gereğinden az ya da fazla yeme, fazla alkol tüketme, aşırı gürültüye maruz kalma, aşırı çalışma ve diğer sağlık sorunları ile tetiklenebilir.

Baş ağrısının yanı sıra birçok hastada başta yanma hissi, keçeleşme, dokunma ile hassasiyet gibi bulgular ortaya çıkar. Ayrıca kon­santrasyon güçlüğü, uykusuzluk gibi yakınmalar ağrıya eşlik edebilir. Bulantı ya da kusma görülebilir. Ancak çoğu kez migrende olduğu kadar şiddetli değildir. Bir başka önemli nokta migrenin ve gerilim tipi baş ağrısının bazen birlikte görülebilmesidir. Hatta migren ağrılarından yakınan bir hastada zaman içerisinde gerilim tipi baş ağrısı da oluşabilir ve gerilim tipi baş ağrısının belirti­leri daha ön plana geçebilir. Bu durumda hastalar baş ağrılarının şeklinin, süresinin ve sıklığının değiştiğini ifade ederler.

  • İnsanların yaklaşık %20-%30’u ayda en az bir defa gerilim tipi baş ağrısı çekiyor.
  • Gerilim tipi baş ağrıları kadınlarda erkeklere göre %40 oranında daha fazla görülüyor.

Uluslararası Baş Ağrısı Derneği’nin belirlediği gerilim tipi baş ağrısı kriterlerini şöyle sıralayabiliriz:

  • Baş ağrıları en az 10 defa, 30 dakikadan 7 güne kadar sürüyor olmalı.
  • Baş ağrıları aşağıdaki özelliklerden en az iki tanesini içermeli:

Zonklamanın olmaması

Hafif veya orta şiddette olması (aktiviteleri etkileyebilir, ancak engel olmaz)
Başın her iki tarafında da görülür.

Günlük fiziksel aktiviteleriniz nedeniyle kötüleşmez

  • Baş ağrısı esnasında, mide bulantısı, kusma veya ışığa ve sese karşı hassasiyet oluşmaz.

Gerilim Tipi Baş Ağrısı tedavisi

Ağrı kesiciler ve kas gevşetici ilaçların yanı sıra depresyona karşı kullanılan ilaçlar son derece etkili olmak­tadır.

İlaçların yanı sıra çeşitli ilaç dışı yöntemler de baş ağrılarının kontrolünde sık­lıkla kullanılmaya başlanmıştır. Bu yöntemlerin başında gevşeme eğitimi gibi psikolojik girişimler gelmektedir. Hastalara nasıl gevşeyecekleri öğretilmektedir. Bu yöntem özellikle kas kasılması baş ağrılarının tedavisinde son derece etkilidir. İlaç tedavisine ve gevşeme eğitimine dirençli ağrılarda baş, boyun ve omuz böl­gesinde tespit edilen tetikleyici noktalara çeşitli enjeksiyonlar yapılarak kasların gevşetilmesi ve böylece ağrının kontrol altına alınması yoluna gidilir.

Gerilim tipi baş ağrısından korunma
Stresi artıran durumları belirlemek ve onlardan uzak durmak çok önemlidir. Bunun için gerekirse psikolojik danışmanlık hizmeti de alınarak gevşeme teknikleri öğrenilmelidir.

Düzenli egzersiz yapmak ve yeterli ve düzenli uyumak şikayetlerin gerilemesini sağlayacaktır. Bir başka önemli nokta da öğünleri düzenli yemektir. Mizah duygusunu koruyan ve hayata pozitif bakan kişilerde gerilim tipi baş ağrısı daha az görülür.

Olumlu düşünmenin tüm vücut ve hayat direncini artırdığını biliyoruz. Sağlıklı beden için; sporu, sağlıklı beslenmeyi ve gülümsemeyi ihmal etmeyin…

Dr. Melek ERTAN/Gazete İstanbul

YORUM YAP

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin