Adana, Çin yatırımı termik santral tehdidiyle karşı karşıya

Adana’nın Yumurtalık ilçesinde bulunan ve koruma altında olan Sugözü Kumsalı, yapılmak istenen Çin yatırımı Hunutlu Termik Santrali tehdidiyle karşı karşıya. Türkiye’deki sivil toplum kuruluşları, bölgede 2003 yılında faaliyete geçen başka bir santralin kanser vakalarını arttırdığına dikkat çekti. 

TEMA Vakfı, WWF-Türkiye, Doğu Akdeniz Çevre Koruma Platformu, Avrupa İklim Eylem Ağı ve Sağlık ve Çevre Birliği-HEAL, Sugözü Kumsalı’na yapılmak istenen santralin çevre ve sağlık etkilerini ve hukuka aykırılıklarını kamuoyuyla paylaştı. Türkiye’deki sivil toplum kuruluşları Çinli firmanın, Çin’deki çok daha sıkı baca gazı limitlerini bu santralde uygulamadıklarını belirti. Ayrıca, Türkiye’nin yüksek emisyon salımına izin veren mevzuatı nedeniyle bu tür kirletici yatırımlara elverişli ülke haline gelmesinden kaygılandıklarını da belirtti. Projenin teknik belgelerine göre, her yıl 2,8 milyon ton kömür ithal edilerek santralde yakılacak.

Çin yatırımıyla gerçekleştirilmek istenen santralin, hava kalitesine, tarımsal üretime, deniz ekosistemine vereceği zararlara ve özellikle Yumurtalık ilçesinde hâlihazırda artış gösteren kanser ve ölüm vakalarına dikkat çekildi.

2003 yılında kurulan termik santral sonrası kanser vakaları arttı

Doğu Akdeniz Çevre Platformu gönüllü avukatı İsmail Hakkı Atal, “Santral projesinin lisans iptaline karşı açtığımız davada sunulan bilirkişi raporuna göre, Hunutlu projesine çok yakın mesafede bulunan İsken Kömürlü Termik Santrali’nin 2003 yılında faaliyete geçmesinin ardından Yumurtalık ilçesinde 2009 yılında 5 kanser vakası ve 4 kanser tipi görülürken, 2014’te 60 kanser vakası ve 15 kanser tipi görülmüştür” dedi.

Deniz kaplumbağaları tehlike altında

WWF-Türkiye Genel Müdürü Aslı Pasinli “Termik santral projesi ve projeye ait kıyı ve deniz yapılarının bulunduğu Sugözü Kumsalı’nın, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) tarafından yayımlanan Deniz Kaplumbağalarının Korunmasına İlişkin 2009-10 sayılı genelgeye göre, korunması gereken önemli deniz kaplumbağası yuvalama alanlarından biri” dedi.

caretta
”Caretta carette”
”Hızlı hareket edip bölgeden ayrılabilirler”

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 2015 yılında ÇED olumlu kararı verdiği Hunutlu Termik Santrali’nin ÇED Raporu’nda bilimsellikten uzak ifadelere yer verildi. Rapora göre koruma altında olan canlılar yüksek hızda hareket ettikleri için inşaat anında bölgeden ayrılabilir. Raporda, “…Bu türlerden Caretta carette ve Chelonia mydas bölgede sıklıkla görülmektedir. Koruma altında olmalarına rağmen, belirtilen canlılar oldukça yüksek hızda hareket etme kabiliyetine sahip olup, inşaat ve işletme sırasında bölgeden ayrılma potansiyeline sahiptir” gibi ifadelerin yer alması, ÇED raporuna dayanarak bir imar planı revizyonu yapılmış olması süreci de hatalı kılıyor. 

Deniz suyu sıcaklıkları artacak

Pasinli, üç uluslararası sözleşme ile (Bern Sözleşmesi, BM Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi ve Barselona Sözleşmesi) korunan yeşil deniz kaplumbağasının (Chelonia mydas) ve iribaş deniz kaplumbağasının (Caretta caretta) en önemli yuvalama alanlarından biri olan kumsalın korunmasına yönelik Türkiye’nin yükümlülüğünün bulunduğuna dikkat çekti. Ayrıca termik santralin soğutma ve proses amaçlı kullanacağı toplam su miktarının 1,5 milyar ton/yıl olacağını belirten Pasinli, ÇED Raporu’na göre tesisten çıkacak soğutma suyunun deniz suyu sıcaklıklarından ortalama 7 derece daha fazla olacağını ve yaz aylarında deniz suyu sıcaklıklarının daha da artmasının ölümcül sonuçlar doğurabileceğini söyledi. Pasinli “Özellikle 35 derece kritik bir eşiktir ve bu sıcaklığın üzeri canlılar için ölümcül olabilir” diyerek sözlerini noktaladı.

TEMA Vakfı’nın termik santral için yapılan imar planı revizyonlarının iptali için açtığı davalar ise devam ediyor. Davanın gerekçesi öncelikli olarak termik santralın iskele ve su alma yapılarının koruma altındaki kumsala ve koruma altındaki deniz kaplumbağasına zarar verecek olması ve İskenderun Körfezi Bütünleşik Kıyı Alanı Planı’nın amaçlarına aykırı olması.

 

 

kaynak: İklim Haber

YORUM YAP

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin